Preventiv beavatkozások

Fogászati prevenció célja elsősorban a caries és a parodontopathiák, valamint a fogászati anomáliák és a szájüregi káros folyamatok kialakulásának meggátlása, a káros tényezők távol tartása, kiküszöbölése megfelelő életmód-változtatás és bizonyos preventív beavatkozások útján.

További célja a fogazat és a szájüreg betegségeinek korai felismerése egyénenként vagy szervezett szűrővizsgálatok útján, azok progressziójának meggátlása, korai tömés- és gingivitis-terápia, orthodontiai kezelés, praecancerosus léziók korai diagnózisa és ellátása.